Задаци

 • 1.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(1\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(k \in Z\) и \(0,0010101 \cdot 10^{k}>1001\), која је намања могућа вредност за \(k\)?

  \(-5\)
  \(-6\)
  \(5\)
  \(0\)
  \(6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\):

  има тачно једно решење и оно је позитивно
  има више од два решења
  има тачно два решења
  нема решења
  има тачно једно решење и оно је негативно

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(k \in R\), \(i^{2}=-1\), тада је могудо комплексног броја \(\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}+\frac{-1+5ki}{3i}-1\) најмањи за \(k\) једнако:

  \(\frac{1}{3}\)
  \(3\)
  \(\frac{3}{5}\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Нека је \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_1(x)=1, f_2(x)= \tg{\frac{x}{2}}\ctg{\frac{x}{2}}\) и \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_3(x)= \frac{|\sin x|}{\sqrt{1-\cos^2x}}\). Тачно је тврђење:

  \(f_1=f_2 \neq f_3\)
  \(f_1 \neq f_2 = f_3\)
  \(f_1=f_3 \neq f_2\)
  међу датим функцијама нема једнаких
  све функције су једнаке међу собом

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је \(f(\frac{x+3}{x+1})=3x+2\)  за \(x \in R \setminus\{ -1\}\), онда је  \(f(5)\) једнако:

  \( \frac{5}{2} \)
  \( 5 \)
  \( 17 \)
  \( -\frac{1}{2} \)
  \( \frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(i^{2}=-1\) и \(\varepsilon\) комплексан број који задовољава услов \(\varepsilon ^{2} + \varepsilon +1=0 ,\) тада је решење једначине \(\frac{x-1}{x+1}=\varepsilon \frac{1+i}{1-i}\) по \(x\) једнако:

  \(−2\varepsilon +1−2i \)
  \(−2\varepsilon −1+2i \)
  \(−2\varepsilon −1−2i \)
  \(2\varepsilon +1−2i \)
  \(2\varepsilon −1−2i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Правилна четворострана призма пресечена је са равни која садржи основну ивицу призме. Ако је површина пресека равни призме два пута већи од површине базе, тада је угао између те равни и базе призме једнак:

  \(75^o \)
  \(45^o \)
  \(30^o \)
  \(15^o \)
  \(60^o \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако график функције \(y=\frac{1}{x^2-ax+2}\) садржи тачку \(M\left( -3, \frac{1}{19} \right)\) онда је највећа вредност функције једнака:

  \(\frac{9}{2}\)
  \(4\)
  \(\frac{3}{10}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{3}{22}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Реалан део комплексног броја \( \frac{1}{2-\sqrt{5}+i\sqrt{3}}\) је:

  \(\frac{1-\sqrt{5}}{16}\)
  \(-2-\sqrt{5}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\)
  \(\frac{1}{3-\sqrt{5}}\)
  \(\frac{(\sqrt{5}-3)\sqrt{3}}{16}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(f \left( \frac{x+3}{x+1} \right)=3x+2\) за \(x \in R \backslash \{ -1 \}\), онда је \(f(5)\) једнако:

  \(-\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  5
  \(\frac{5}{2}\)
  17

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Вредност израза \(8\sin ^2 80^o-2\sqrt{3}\sin 40^o-2\cos 40^o\) једнака је:

  \(2\)
  \(2\sqrt{3}\)
  \(1 \)
  \(4 \)
  \(4\sqrt{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(\sqrt{7} \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{5} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Број \({\left( 1+i \sqrt{3}\right)}^n\), где је \(i^2=-1\), је реалан ако и само ако за неки цео број \(k\) важи:

  \(n=2k\)
  \(n=3k+2\)
  \(n=3k+1\)
  \(n=6k\)
  \(n=3k\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Вредност израза \(\left ( \frac{\left ( -0,4 \right )^{3}}{\left ( -0,8 \right )^{3}}- \frac{\left ( -0,8 \right )^{3}}{\left ( -0,4 \right )^{3}} \right ):\left ( \frac{3}{4}-3 \right )\) једнака је:

  \(\frac{7}{2} \) 
  \(\frac{7}{9} \) 
  \(\frac{9}{2} \) 
  \(\frac{4}{9} \) 
  \(\frac{63}{8} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Број реалиних решења једначине \(f(x)+f(f(x))=x\), где је \(f(x)=|x|+a\)\(a>0\) једнак је:

  \(4\)
  \(2\)
  \(0\)
  \(3\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Број \((1 + i\sqrt{3})^n\) је реалан ако и само ако ( \(k\) је цео број):

  \(n = 2k\)  
  \(n = 6k\)
  \(n = 3k + 2\)
  \(n = 3k + 1\)
  \(n = 3k\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Прав ваљак и права купа имају заједничку основу. Врх купе је центар друге основе ваљка. Ако је однос висине ваљка и изводнице купе \(4:5\), тада је однос површина ваљка и купе једнак:

  \(3:2\)
  \(4:3\)
  \(8:5\)
  \(7:4\)
  \(7:5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Око кружнице полупречника \(2cm\) описан је једнакокраки трапез површине \(20cm^2\). Дужина његовог крака је:

   

  \(10cm\)      
   такав трапез не постоји
  \(6cm\)
  \(20cm\)
  \(5cm\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Укупан број дијагонала правилног десетоугла је:

  \(  35 \)
  \(  30 \)
  \(  15 \)
  \(  25 \)
  \(  20 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време