Задаци

 • 1.      

  Ако је \(A=\frac{1}{6}\left((log_{2}{3})^3- (\log_{2}{6})^3-(\log_{2}{12})^3+(log_{2}{24})^3 \right)\), тада је вредност израза \(2^A\) једнака:

  \(1\)
  \(144\)
  \(64\)
  \(36\)
  \(72\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  нема решења                
  има тачно једно решење и оно је позитивно
  има тачно два решења
  има више од два решење
  има тачно једно решење и оно је негативно

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  У једнакокраком \(ABC\) троуглу је \(AB=BC=b\), \(AC=a\) и \(\sphericalangle ABC=20^{\circ}\). тада је израз \(\frac{a^2}{b^2}+\frac{b}{a}\) једнак:

  \(\frac{3}{2}\)
  \(2\)
  \(\frac{5}{2}\)
  \(1\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Најкраће растојање између правих \(\sqrt{2}x+y=1\) и \(2x+\sqrt{2}y=3\sqrt{2}\) једнако је:

  \(\frac{\sqrt{6}}{6}\)
  \(2\)
  \(\frac{2}{3}\sqrt{3}\)
  \(0\)
  \(\sqrt{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Укупан број дијагонала правилног десетоугла је:

  \(  35 \)
  \(  15 \)
  \(  30 \)
  \(  25 \)
  \(  20 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Једначина круга чији је центар тачка пресека правих \(x-2y+4=0\) и \(3x+y-9=0\), а који додирује праву \(3x+4y+2 \) гласи:

  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-2=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-3=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y+1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-1=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако се зна да \(\frac{14}{9}\) биномног коефицијента трећег члана, биномни коефицијент четвртог члана и биномни коефицијент петог члана у развоју бинома \(\left( \sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^n\)\((n \in N, x>0)\), чине геометријску прогресију, тада је биномни коефицијент уз \(\sqrt{x}\) једнак:

  \(1\)
  \(84\)
  \(5\)
  \(21\)
  \(48\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако су \(x_{1}\) и \(x_{2}\) решења квадратне једначине \(x^2+x+1=0\), тада су \(y_{1}=ax_{1}+x_{2}\) и \(y_{2}=x_{1}+ax_{2}\), \((a \in R)\), решења квадратне једначине:

  \(y^{2}+(a^2+1)y+1=0\)
  \(y^{2}+(a^2+1)y+a^2-a+1=0\)
  \(y^{2}+(a+1)y-a^2+a+1=0\)
  \(y^{2}+(a+1)y+a^2-a+1=0\)
  ниједан од понуђених одговора

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Вредност израза \(\left ( \frac{\left ( -0,4 \right )^{3}}{\left ( -0,8 \right )^{3}}- \frac{\left ( -0,8 \right )^{3}}{\left ( -0,4 \right )^{3}} \right ):\left ( \frac{3}{4}-3 \right )\) једнака је:

  \(\frac{63}{8} \)
  \(\frac{9}{2} \) 
  \(\frac{7}{2} \) 
  \(\frac{7}{9} \) 
  \(\frac{4}{9} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Збир првих 2012 чланова аритметичке прогресије \(\frac{2011}{2012}, \frac{2010}{2012}, \frac{2009}{2012}, \cdots \) износи:

  \(\frac{2011}{4} \)
  Ни један од понуђених одговора
  \(\frac{2013}{4} \)
  \(\frac{2011}{2} \)
  \(\frac{2013}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(a=\log_{2}3\) и \(b=\log_{5}2 \), тада је \(\log_{24}50\) једнако:

  \(\frac{-2+b}{b(a-4)} \)
  \(\frac{1+b}{b(a+4)} \)
  \(\frac{b-2}{(b+1)(a+3)} \)
  \(\frac{1+b}{b(a+3)} \)
  \(\frac{2+b}{b(a+3)} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је \(f(\frac{x+3}{x+1})=3x+2\)  за \(x \in R \setminus\{ -1\}\), онда је  \(f(5)\) једнако:

  \( \frac{1}{2}\)
  \( 5 \)
  \( \frac{5}{2} \)
  \( -\frac{1}{2} \)
  \( 17 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако за дијагонале ромба важи једнакост \(d_1=(2-\sqrt{3})d_2\), тада је оштар угао ромба једнак:

  \(60^{\circ}\)
  \(45^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)
  \(22,5^{\circ}\)
  \(15^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Нека је \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_1(x)=1, f_2(x)= \tg{\frac{x}{2}}\ctg{\frac{x}{2}}\) и \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_3(x)= \frac{|\sin x|}{\sqrt{1-\cos^2x}}\). Тачно је тврђење:

  међу датим функцијама нема једнаких
  \(f_1 \neq f_2 = f_3\)
  све функције су једнаке међу собом
  \(f_1=f_3 \neq f_2\)
  \(f_1=f_2 \neq f_3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Бројеви \(a, b, c\) су узастопни чланови растућег аритметичког низа, а бројеви \(a,b,c+1\) су узастопни бројеви геометријског низа. Ако је \(a+b+c=18\), онда је \(a^2+b^2+c^2\) једнако:

  126
  140
  133
  116
  109

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Дата је аритметичка прогресија \(a_{1},a_{2},a_{3},\dots\) чија је разлика \(d=1\), а збир првих \(98\) чланова \(a_{1}+a_{2}+ \cdots+a_{98}=137\). Тада је збир \(a_{2}+a_{4}+a_{6}+ \cdots+a_{98}\) једнак:

  \(127\)
  \(141\)
  \(88\)
  \(93\)
  \(103\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је \(k \in Z\) и \(0,0010101 \cdot 10^{k}>1001\), која је намања могућа вредност за \(k\)?

  \(5\)
  \(0\)
  \(-5\)
  \(-6\)
  \(6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([3\sqrt{3},6)\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)
  \(\emptyset\)
  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \([6,8)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Збир свих целих бројева који задовољавају једначину \(\frac{x}{x+2} \leq \frac{1}{1-x}\)  је:

  \(0\)
  \(−2\)    
   \(1\)  
  \(−1\)
  бесконачан

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\):

  нема решења
  има више од два решења
  има тачно два решења
  има тачно једно решење и оно је позитивно
  има тачно једно решење и оно је негативно

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време