Задаци

 • 1.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( \sqrt{5} \) 
  \( 10 \)
  \( 1 \) 
  \( 5 \)
  \( 2\sqrt{5} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1-i   \)
  \(   -1+i     \)
  \(    i  \)  
  \(  1+i \)
  \(   -1-i    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  9     \)
  \(    4   \)  
  \(  1      \)
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Број решења једначине \(|x-1|+2x=5\) је:

  \( 1 \)
  \( 3 \) 
  \( 2 \) 
  \( 4 \) 
    више од\( 4 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \( a=\log_{\sqrt{2}}\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{3}^{\log_{\sqrt{3}}27}\), онда је вредност израза \((a+9)^{a+\frac{9}{2}}\) једнака:

   

   

  \(\frac{1}{16}\)          
  \(4    \)  
  \(2\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{4}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Број реалних решења једначине \( \log \sqrt{x-2}+3\log \sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log \sqrt{x^{2}-4}\)  је:

  \(1\)
  \(3\)
  \(2\)
  \(0\)
  \(4\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(    20  \)  
  \(        5\)  
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(  \frac{15}{4}      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(25\)
  \(26\)
  \(24\)        
  \( 27\)
  \(28\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Дужина крака једнокраког троугла је \(5cm\), а висине која одговара основици \(3cm\). У тај троугао уписан је правоугаоник максималне површине тако да једна страница правоугаоника припада основици троугла. Обим тог правоугаоника је:

  11 cm
  7 cm
  8 cm
  10 cm
  9 cm

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Вредност израза \(\frac{\cos 100^o+\sin 50^o}{\sin 200^o}\) једнака је:

  \(\sqrt{2} \)
  \(-2 \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(-\sqrt{2} \)
  \(-\sqrt{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Број целобројних решења неједначине \(\frac{x^{2}-5x-5}{x^{2}+x-10}<-1\) је:

  \(1\)
  \(2\)
  \(0\) 
  \(3\)
  \(4\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(15\)  
  \(13\)
  \(12\)    
  \(16\)
  \(14\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   Угао између правих \( p : x - 3y + 5 = 0\) и \(q : 2x - y - 3 = 0\) je:

   \(120^{\circ}\)   
  \(30^{\circ}\)  
  \(60^{\circ}\)
  \(45^{\circ}\) 
  \(90^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \( -\frac{5}{3}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Скуп решења неједначине \(\log_{\frac{1}{2}}(x^{2}-2x+1)>\log_{2}\frac{1}{4}\) је:

  \((-1,1)\cup (1,3)\)
  \((0,3)\)
  \((1,3)\)  
   \((-1,0)\)
  \((-1,3)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Збир свих решења једначине \(\cos ^{2}\frac{\alpha }{2}+\cos ^{2}\alpha =\frac{1}{2}\) која припадају интервалу \((\pi ,2\pi )\) једнак је:

  \(\frac{13\pi }{3} \)
  \(\frac{11\pi }{2}\)
  \(\frac{17\pi }{6} \)
  \(3\pi \)
  \(\frac{11\pi }{4}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(2\)
  \(5\)  
  \(1\)     
  \(4\)  
  \(3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Израз \(\cos(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta)- \sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)\) идентички је једнак изразу:

   

  \(\cos2\alpha\) 
   \(1+ \sin(2\alpha - 2\beta)\)
  \(\sin2\alpha\)     
  \(\cos\alpha\)
   \(1\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време