Задаци

 • 1.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(5 \)  
  \(3\)
  \(2\)
  \( 1 \)  
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

   пети
  седми
   десети
  девети
  једанаести

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Нека је \(f(x) = x^2 + 1\) и \(g(x) = 3x - 2\). Тада је вредност \(f(g^{-1} (4)) - g^{-1} (f(3))\) једнака:

   

   

  \(3\)  
  \(-1\)  
  \(-3\)  
  \(0\)        
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\frac{\left | z-1+i \right |}{\left | z-2+2i \right |}=1\) и \(\frac{\left | z \right |}{\left | z-1-i \right |}=1\), гдеје \( i^2 = -1\), тада је \(Im(\bar{z}\cdot i)\) једнак:

   

  \(0\)
  \(-2\)
  \(-1\)  
  \(1\)       
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Нека је \(ax + b\) остатак који се добија дељењем полинома \(P(x)=x^{2013}-64x^{2007}+65\) полиномом \(Q(x) = x^2 - 3x + 2\) . Tada je vrednost izraza \(a + b\) једнака

  \(-2 \)
  \(-4 \)
  \(0 \)
  \(4 \)
  \(2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  За \(a > 0\), \(b > 0\) и \(a\neq b\) , израз \(\left ( \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}-\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a^{3}}+\sqrt{b^{3}}}:\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-\sqrt{ab}+b} \right )\cdot \left ( a+b+2\sqrt{ab} \right ) \) идентички је једнак изразу: 

  \(\sqrt{a}\)
  \(\sqrt{b}\)
  \(\sqrt{a}+\sqrt{b}\)
  \(\frac{1}{a-b}\)         
  \(-\sqrt{a}-\sqrt{b}\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(  3    \)
  \( 1 \)
  \(    2     \)  
  већи од \(     3     \)   
  \(   0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\left | z-3 \right |=\left | z-3+2i \right |\) и \(\left | z-2i \right |=\left | z+4-2i \right | ,\) где је \(i^{2}=-1 ,\) тада је:

  \(\left | z \right |=5 \)
  \(\left | z \right |=\sqrt{5} \)
  \(\left | z \right |=2\sqrt{5} \)
  \(\left | z \right |=2 \)
  \(\left | z \right |=3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Број свих целобројних решења неједначине \(\frac{4x^{2}-5x-39}{x^{2}-x-12}\leqslant 3\) је:

  \(0 \)
  \(2\)
  \(1 \)
  \(3 \)
  \(6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Решење једначине \(log_2(3x-7)=5\) je:

  \( \frac{17}{3} \) 
  \( \frac{32}{3} \)
  \( 4 \) 
  \( 13 \)
  \( 11 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Биномни коефицијент четвртог члана у развоју \(\left (\sqrt[5]{11}+\sqrt[11]{5}  \right )^{n}\) је \(671\) пута већи од биномног коефицијента трећег члана. Број свих чланова у овом развоју који нису цели бројеви једнак је:

  \(1979\)
  \(1833\)
   \(1978\)
  \(1613\)  
  \(2015\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Збир највећег негативног и најмањег позитивног решења неједначине \(\cos ^{4}x-\sin ^{4}x=1+\sin x\) је:

  \(\frac{\pi }{6}\)
  \(-\pi\)
  \(\frac{5\pi }{6}\)
  \(\pi\)
  \(-\frac{\pi }{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У развоју \(\left ( \sqrt[4]{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{2012}\) број чланова који су цели бројеви једнак је:

  \(168 \)
  \(504 \)
  \(167 \)
  \(503\)
  \(671 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   Ако је збир првих једанаест чланова геометријске прогресије \(S_{11}= 6141\), a количник \(q = 2\), први члан \(a_1\) је:

   

  \(1\)
  \(4\)  
  \(7\)      
  \(5\)  
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 
  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \( 312   \)
  \(    216  \)  
  \(  360    \)
  \(   120   \)
  \(            288      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(    3  \) 
  \(    6\) 
  \(  -12     \)
  \(   -6\)
  \(  -18     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(  \frac{15}{4}      \)
  \(    20  \)  
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(        5\)  
  \(   \frac{45}{2}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Производ свих реалних решења једначине \( \sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}\) једнак је:


   

  \(-\frac{2}{5}\)
  \(\frac{6}{5}\)
  \(-\frac{4}{5}\)
  \(\frac{2}{5}\)  
  \(\frac{4}{5}\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако се цена артикла најпре повећа за \(30\%\) а онда смањи за \(20\%\) коначна цена артикла у односу на почетну цену је:

  већа за\( 10\% \) 
  већа за\( 5\% \) 
  већа за\( 4\% \)
  већа за\( 2\% \) 
  мања за\( 2\% \) 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време