Задаци

 • 1.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

   пети
  девети
  једанаести
  седми
   десети

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је првобитна цена књиге од \(500\) динара смањена најпре за \(10\%\), а затим за \(20\%\), нова цена књиге (у динарима) је:

   

  \(340\)  
  \(350\)
  \(360\)
  \(470\)      
   \(380\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Решење једначине \(log_2(3x-7)=5\) je:

  \( 11 \) 
  \( \frac{17}{3} \) 
  \( 13 \)
  \( 4 \) 
  \( \frac{32}{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

   Вредност израза \(\left [ 6^2+9\cdot \left ( 5,25-10\cdot (0,5)^3 \right ) +\left ( \frac{5}{2}: \frac{(25)^{\frac{1}{2}}}{6} \right )^2 \right ]^{\frac{1}{4}}\) једнака је:

  \(5 \)
  \(4 \)
  \(2 \)
  \(3 \)
  \(6 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(  -2(1+a) \)
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

   \( 8\)
  \(4\)
  \(-6 \)        
  \( 16\)
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Први члан геометријске прогресије је \(a_1=3\) а шести члан је \(a_6=96\) . Збир првих десет чланова \(S_10\) је:

  \( 6160 \) 
  \( 3069 \)
  \( 3080 \) 
  \( 369 \) 
  \( 1023 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(170\)
  \(-10\)        
   \(-170\)
  \(-260\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \( 27\)
  \(26\)
  \(24\)        
  \(28\)    
  \(25\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У развоју \(\left ( \sqrt[4]{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{2012}\) број чланова који су цели бројеви једнак је:

  \(168 \)
  \(167 \)
  \(671 \)
  \(503\)
  \(504 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (60,80) \) 
  \( (20,40) \) 
  \( (10,30) \) 
  \( (40,60) \)
  \( (0,20) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако 12 радника, радећи 5 дана, зараде 125000 динара, 15 радника за 6 дана заради:

   163500 дин. 
   187500 дин.
  217500 дин.   
  237500 дин. 
  154500 дин. 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Све вредности параметра \(p\) , за које за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(x^2-px+6=0\) важи релација \(x_1-x_2 = 1\) , припадају скупу:

  \( (-6,6) \)
  \( (-1,6) \) 
  \( (4,10) \) 
  \( (-10,-4) \) 
  \( (-4,4) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \(  \frac{36}{65}   \)
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   Ако је у аритметичкој прогресији први члан \(a_1=16\), а збир првих девет чланова \(S_9=0\), тада је збир првих \(19\) чланова \(S_{19}\):

   

  \(310\)
  \(84\)  
   \(106\)  
  \(-380\)
   \(-264\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Збир свих девет чланова аритметичке прогресије је за \(164\) већи од збира првих пет чланова те прогресије. Ако је девети члан за \(14\) мањи од двоструке вредности шестог члана, онда је производ прва два члана дате прогресије једнак:

  \(-16\)
  \(20\)
  \(12\)
  \(-12\)
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Производ свих реалних решења једначине \( \sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}\) једнак је:


   

  \(\frac{6}{5}\)
  \(-\frac{2}{5}\)
  \(-\frac{4}{5}\)
  \(\frac{2}{5}\)  
  \(\frac{4}{5}\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Број решења једначине \(|x-1|+2x=5\) је:

    више од\( 4 \) 
  \( 4 \) 
  \( 3 \) 
  \( 1 \)
  \( 2 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Једначина праве која пролази кроз тачке \(A(-1,1)\) и \(B(1,4)\) гласи:

  \( 2x - 3y + 5 = 0 \) 
  \( x – y + 2 = 0 \) 
  \( x – 2y + 5 = 0 \) 
  \( 3x + 2y - 5 = 0 \) 
  \( 3x – 2y + 5 = 0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У троуглу \(ABC\) је \(AB = 6 cm \), \(AC = 5 cm\) и \(AD = 4 cm\) , где је \(D\) подножје висине из темена \(A .\) Дужина полупречника описане кружнице троугла \(ABC \)\(cm\) ) једнака је:

  \(\frac{15}{4}cm \)
  \(\frac{17}{4}cm \)
  \(\frac{7}{2}cm \)
  \(\frac{9}{2}cm \)
  \(17 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време