Задаци

 • 1.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(10\)
  \(1\)    
  \(5\)  
  \(5-2\sqrt{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-7\)
  \(-3\)  
  \(-12\) 
  \(7\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(   -1    \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \( \sqrt{3}  \)
  \(  1       \)
  \(     2\sqrt{3}       \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{5\pi}{12}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(28\)    
  \(24\)        
  \(26\)
  \( 27\)
  \(25\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \( 6 \)
  \(     5    \)  
  \(    2     \)  
  \(   4\)
  \(  3    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -12     \)
  \(    3  \) 
  \(    6\) 
  \(  -18     \)
  \(   -6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(15\)  
  \(13\)
  \(16\)
  \(14\)  
  \(12\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(4\)  
  \(3\)  
  \(2\)
  \(1\)     
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-12\)
  \(-6 \)        
   \( 8\)
  \(4\)
  \( 16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

   \(4\)  
  \(3 \)
  \(4,5\)
  \(2\)  
  \(2,5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(    4   \)  
  \(  1      \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  9     \)
  \(   \frac{1}{4}          \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(  -2(1+a) \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1+i \)
  \(  1-i   \)
  \(   -1+i     \)
  \(    i  \)  
  \(   -1-i    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

   \(1-i\)
  \(2-i\)
  \(1-2i\)  
  \(2+i\)      
  \(1+2i\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \( \frac{56}{65}  \)
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \(  \frac{36}{65}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(3\)    
  \(>7\)
  \(7 \)  
  \(4\)
  \(6\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(128\)    
  \(945\)  
  \(512\)
  \(41\)  
  \(420\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време