Задаци

 • 1.      

  Повежите дате примере из леве колоне са називима врста речи из десне колоне.

  насупрот
  речца
  међутим
  предлог
  иако
  везник

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  младожења, десеторица, певач, јаук, плаветнило. мањина, својина,

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад тад кад-тад кадтад

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. српскословенским језиком
  2. славеносрпским језиком
  3. рускословенским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. призренско-тимочки
  2. шумадијско-војвођански
  3. косовско-ресавски
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костурница кошчат костурина костур

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. двосложни скуп ије
  2. једносложни скуп је с кратким вокалом
  3. једносложни скуп је с дугим вокалом

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  апозиција атрибут именски део предиката именица

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;
  2. јотовање и једначење сугласника по звучности.
  3. прелазак л у о;
  4. јотовање;

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Пало је наређење да кренемо.
  2. Лустер се откачио и пао на под.
  3. Пала је са дрвета и повредила се.
  4. Када је пала влада, сви планови су му пропали.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. њој
  2. његовој
  3. твога
  4. њена
  5. ваших
  6. никаквог

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите пословицу у којој запажате праве антониме:

   

  1. Каква мајка онака и ћерка.
  2. Паметан полако иде, а брзо дође.
  3. Како господар свира, онако млађи игра.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. сибиларизација
  2. једначење сугласника по месту творбе
  3. губљење сугласника
  4. једначење сугласника по звучности
  5. палатализација
  6. јотовање

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. две
  2. три
  3. четири

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Ш, Ж, Ђ
  2. Ш, Ц, Ћ
  3. Њ, Н, Р
  4. Ј, Љ, Ђ

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време