Задаци

 • 1.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  младожења, десеторица, певач, јаук, плаветнило. мањина, својина,

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Како је добијено значење именице глава у реченици: Кад је прстен без главе, а свуд једнак, зове се бурма. 

  (Означите тачан одговор.)

  1. метонимијом
  2. синегдохом
  3. метафором

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Ричард лављег срца
  2. Карло велики
  3. Ричард Лављег срца
  4. Карло Велики
  5. Ричард Лављег Срца

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки
  2. шумадијско-војвођански
  3. источнохерцеговачки
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Пало је наређење да кренемо.
  2. Када је пала влада, сви планови су му пропали.
  3. Лустер се откачио и пао на под.
  4. Пала је са дрвета и повредила се.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Играчи фудбалског клуба ,,Партизан" су:

  1. црно бели
  2. црно-бели
  3. црнобели

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенским језиком
  2. српскословенским језиком
  3. славеносрпским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите глаголе чија се презентска и инфинитивна основа поклапају:

  певушити казати изабрати знати

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. архаизам
  2. жаргонизам
  3. историзам
  4. позајмљеница
  5. дијалектизам
  6. неологизам
  7. термин

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите синонимски пар:

  1. клизиште-клизалиште
  2. бојажљивац-бојажљивко
  3. брижан-брижљив

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите синонимски пар:

  1. остварљивост-оствареност
  2. баретина-баруштина
  3. болешљив-болећив

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Дошао је ко је хтео.
  2. Неко је малопре куцао.
  3. Чули смо резултат од неког детета.
  4. Који је данас дан?

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следећој реченици пронађите именичку синтагму, затим је препишите малим словима ћирилице у празно поље:

  Ту је почео да шетка испред широког степеништа интерната, пазећи да се не појави управитељ.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. једносложни скуп је с дугим вокалом
  2. двосложни скуп ије
  3. једносложни скуп је с кратким вокалом

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. јотовање;
  2. јотовање и једначење сугласника по звучности.
  3. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;
  4. прелазак л у о;

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  придев број објекат именица

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Упоредите значења подвучених глагола у следећим реченицама:

  А) Ветар ми мрси косу.

  Б) Аца поново мрси јер се пост завршио прошле недеље.

   

  Подвучени глаголи налазе се у односу:

  1. полисемије
  2. хомонимије
  3. антонимије
  4. синонимије

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време