Задаци

 • 1.      

  Којим су суфиксом изведени придеви пуначак и слабачак?

  (Одговор написати малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кадтад кад тад

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. њој
  2. њена
  3. његовој
  4. никаквог
  5. ваших
  6. твога

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. јотовање
  2. губљење сугласника
  3. палатализација
  4. једначење сугласника по месту творбе
  5. сибиларизација
  6. једначење сугласника по звучности

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горе доле
  2. горедоле
  3. горе-доле

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.
  2. Да ли бисте то икоме саветовали?
  3. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  апозиција атрибут придев објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенским језиком
  2. српскословенским језиком
  3. славеносрпским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. пољски
  2. белоруски
  3. руски
  4. лужичкосрпски
  5. бугарски

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  ти
  предикат
  му
  (прави) објекат
  реци
  субјекат
  да одмах дође
  неправи објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Који је данас дан?
  2. Дошао је ко је хтео.
  3. Неко је малопре куцао.
  4. Чули смо резултат од неког детета.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. зачеље
  2. челенка
  3. челник
  4. челце

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Како се зове први књижевни језик свих словенских народа?

  (Означите тачан одговор.)

  1. старословенски језик
  2. српскословенски језик
  3. рускословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. дијалектизам
  2. неологизам
  3. историзам
  4. жаргонизам
  5. архаизам
  6. термин
  7. позајмљеница

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите именице које у номинативу множине имају дуг акценат:

   

  част час чеп чар длан

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време