Задаци

 • 1.      

  Повежите дате примере из леве колоне са називима врста речи из десне колоне.

  насупрот
  речца
  међутим
  предлог
  иако
  везник

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  атрибут именски део предиката именица апозиција

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. три
  2. четири
  3. две

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.
  2. Да ли бисте то икоме саветовали?
  3. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кадтад кад тад

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. двосложни скуп ије
  2. једносложни скуп је с дугим вокалом
  3. једносложни скуп је с кратким вокалом

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбиј стакло!
  2. У случају опасности разби стакло!
  3. У случају опасности разбите стакло!
  4. У случају опасности разбијте стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. бугарски
  2. руски
  3. лужичкосрпски
  4. белоруски
  5. пољски

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. српскословенски језик
  2. рускословенски језик
  3. старословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У следећој реченици пронађите именичку синтагму, затим је препишите малим словима ћирилице у празно поље:

  Ту је почео да шетка испред широког степеништа интерната, пазећи да се не појави управитељ.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. твога
  2. ваших
  3. њена
  4. никаквог
  5. њој
  6. његовој

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Доситеј Обрадовић
  2. Јован Рајић
  3. Захарија Орфелин
  4. Гаврило Стефановић Венцловић

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  младожења, мањина, певач, јаук, плаветнило. својина, десеторица,

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  нижи вежеш пажљив можеш

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Подвучени делови речи квазиуметнички и антифашистички називају се: 

   

   

  1. творбене основе
  2. префиксоиди
  3. суфикси

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите пословицу у којој запажате праве антониме:

   

  1. Како господар свира, онако млађи игра.
  2. Паметан полако иде, а брзо дође.
  3. Каква мајка онака и ћерка.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. косовско-ресавски
  2. шумадијско-војвођански
  3. призренско-тимочки
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите синонимски пар:

  1. клизиште-клизалиште
  2. брижан-брижљив
  3. бојажљивац-бојажљивко

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време