Задаци

 • 1.      

  Одредите на којој  стилској фигури се заснива наведени исказ: 

  Тужна радост, ружна лепота.

  1. анафора
  2. метафора
  3. оксиморон

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Напишите малим словима ђирилице који дијалекат штокавског наречја екавског изговора спада у групу млађих 
  штокавских дијалеката:

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите речи у којима је извршено јотовање:

  вежем хваљен бржи руци учениче ишчупати изљубити

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Одредите на којој  стилској фигури се заснива наведени исказ:

  Хиљаду пута сам ти рекао! 

  1. персонификација
  2. симплоха
  3. хипербола 
  4. метафора

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Одредите врсту подвучене зависне реченице по значењу:

  У касабу су стизали нови листови који су покретани у Сарајеву.  

  1. изрична реченица,
  2. допусна реченица.
  3. временска реченица,
  4. односна реченица,

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  У следећој реченици означите глаголе свршеног вида: 
  Марија помисли на летовање које долази, па размишљајући још мало, диже се и
  оде да тражи агенцију.

  Марија помисли на летовање које долази, па размишљајући још мало, диже се и оде да тражи агенцију.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Речи алас и рибар стоје у односу: 
   

  1. синонимије
  2. хомонимије
  3. полисемије

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Који речник  је написао Ђура Даничић?
   

  1. Рјечник из књижевних старина српских
  2. Српски рјечник
  3. Речник српскохрватскога књижевног језика
  4. Лексикон страних речи и израза

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите  исправно написану скраћеницу од: 

  Војномедицинска академија

  1. Вма
  2. В.М.А.
  3. ВМА

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ретардација је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. опис неизговорених мисли јунака
  2. уводна етапа у развоју драмске радње
  3. успоравање епске радње
  4. стилска фигура

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Српска књижевност друге половине 19. века заснива се на прози. Писци ове епохе труде се да критички сликају друштвене односе; јунаци постају типски представници одређеног социјалног слоја, професије (сељаци, газде, капетани, занатлије, зеленаши, свештеници и сл.). Њихов менталитет проистиче из средине у којој живе, а карактер се гради и регионалним говором, у каснијим делима и психолошком карактеризацијом. Критичка слика друштва често је обојена хумористички, а у неким делима прераста у сатиру. Реч је о епохи: 

  (Означите тачан одговор.)

  1. реализма
  2. класицизма
  3. романтизма

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Свуд се данас осећа да су хиљаде прошле крај лешина, рушевина, и обишле свет и вратиле се 
  дома, тражећи мисли, законе и живот какви су били. Тражећи стару, навиклу, књижевност,
  познате, удобне, сензације, протумачене мисли. Лирску поезију вечних, свакидашњих
  метафора, оно драго циле-миле стихова, сликова, хризантема, које су цветале у нашим,
  недељним додацима. Али су дошле нове мисли, нови заноси, нови закони, нови морали! Може
  се бити против нас, али против наших садржаја, и интенсија, узалуд.


  Наведен је одломак из манифеста Објашњење Суматре  у којем је писац Милош Црњански најавио промене у књижевности
  међуратних година 20. века. Текст је објављен у Српском књижевном гласнику као
  својеврсни коментар нове пишчеве песме.
  Овај текст чита се као манифест:

  1. авангарде.
  2. реализма,
  3. симболизма,

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У ком се падежу и броју налазе подвучене именице у следећој реченици:
  Млад један човек изда на јавност збирку својих песама.

  збирку
  акузатив, једнина
  песама
  генитив, множина
  човек
  номинатив, једнина

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Одредите врсту подвучене зависне реченице по значењу:

   Мада се већ први сумрак хвата, разабиру се између дрвећа кућице. 

  1. односна реченица,
  2. допусна реченица,
  3. временска реченица,
  4. изрична реченица.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Повежите имена наведених јунака из леве колоне са називима дела и именима писаца из десне колоне. 
   

  Љуба Врапче (Шампион)
  Корени, Добрица Ћосић
  Карађоз
  Проклета авлија, Иво Андрић
  Ђорђе Катић
  Кад су цветале тикве, Драгослав Михаиловић

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Патећи за сином Серјожом, кога је морала да напусти када је отишла од мужа, Ана Карењина схвата да је, као прељубница, заувек одбачена из високих друштвених кругова. Њен нови живот испуњен је кајањем и разочарањем, па и љубомором. Као једини излаз, спас од себе и других, али и као својеврсну казну за човека због којег је све одбацила, јунакиња одлучује да изврши самоубиство. Највећи део фабуле овог дела дешава се на племићким имањима у 19. веку, у Петрограду (Санкт Петербургу) и:

  (У празно поље упишите име града.) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите  исправно написану скраћеницу од: 

  и слично 

  1. и сл.
  2. исл.
  3. и сл

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Царе Душане, 
  тражим помиловање
  за војничка гробља усамљена
  којих се регрут само каткад сети


  У песничкој збирци из које су наведени стихови води се својеврсни дијалог са
  Душановим закоником.
  Име аутора збирке : 

  1. Алекса Шантић
  2. Момчило Настасијевић
  3. Десанка Максимовић

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време