Задаци

 • 1.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким државама, добитник је Нобелове награде.
  2. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким Државама, добитник је нобелове награде.
  3. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким државама, добитник је нобелове награде.
  4. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким Државама, добитник је Нобелове награде.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Преношење реченичне целине из једног стиха у наредни стих назива се:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  страшћу
  палатализација
  блажи
  једначење сугласника по месту творбе
  трње
  јотовање

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Где су стари непријатељи? Монтеки, Капулете!

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Шекспир, Ромео и Јулија
  2. Шекспир, Хамлет
  3. Шекспир, Краљ Лир

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Два су цвета у бостану расла.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. перфекат
  3. аорист
  4. плусквамперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Проницљивост, памет, мудрост и сл.
  2. Лепоту, доброту, истину и сл.
  3. Поквареност, пропаст, разврат и сл.
  4. Духовитост, весеље, смех и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Одредите колико је предикатских реченица садржано у следећој комуникативној реченици.

  Да би издувао срџбу, претрчавао је степенике одмахујући оном краћом, хромом ногом и
  заборављајући да изгледа смешан кад трчи.

  1. две
  2. три
  3. пет
  4. четири

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. бугарски
  2. чешки
  3. словеначки
  4. српски
  5. белоруски
  6. пољски

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Балада је:

  1. лирска врста
  2. епско-лирска врста
  3. епска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Енкидуа кога сам волео, тако јако волео – њега је стигла људска судбина.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Одисеја
  2. Еп о Гилгамешу
  3. Илијада

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. перфекат
  3. аорист
  4. имперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Каква је по саставу реч новинарство?

  1. сложена
  2. проста
  3. изведена

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, Проклета авлија
  2. Бора Станковић, Нечиста крв
  3. Меша Селимовић, Дервиш и смрт

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Песнички облик који се састоји од два катрена и две терцине и садржи укупно четрнаест стихова, називамо:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху? 

  Кад пролазим, планине се размичу и ћуте.

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху?

  Гнев ми, Богињо, певај!

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време